Tarieven

De tandarts tarieven worden, in opdracht van de overheid, landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u de tarieven die per 1 januari 2019 gelden.

I Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 21,78
C13 Probleemgericht consult € 21,78
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 103,16
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 57,31
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 45,85
C85 Weekendbehandeling € 21,78
C86 Avondbehandeling € 21,78
C87 Nachtbehandeling € 21,78

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)

X10 Kleine röntgenfoto € 16,05
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 68,77
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 194,86
X21 Kaakoverzichtsfoto € 68,77
X24 Schedelfoto € 30,95
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 57,31

III Preventieve mondzorg (M)

M40 Fluoridebehandeling € 14,33
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12,85
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 12,85
M32*/** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17,19
M61 * Mondbeschermer € 25,79
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12,85
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 25,79

IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,45
A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie kostprijs
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14,33

V Verdoving door middel van een roesje (B)

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 28,66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35,77
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 28,66

VI Vullingen (V)

V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 61,32
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68,77
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,07
V80 * Wortelkanaalstift € 20,06
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,33
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 49,86
V91 Eénvlaksvulling composiet € 45,85
V93 Drievlaksvulling composiet € 71,64
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,46
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 35,53
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 81,38
V30 Fissuurlak, eerste element € 25,79
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 38,40
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,60
V92 Tweevlaksvulling composiet € 60,18
V40

Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige

tandhalzen en applicatie van medicament

€ 5,73
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 69,92
V70 * Parapulpaire stift € 11,46
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 49,86
V94 Meervlaksvulling composiet € 91,70

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 31,52
b. Wortelkanaalbehandeling
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45,85
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240,71
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,33
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 17,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 45,85
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28,66
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 51,58
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 42,94
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 45,85
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28,66
E90 ** Inwendig bleken, eerste zitting € 45,85
E95 ** Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,19
E97 * ** Uitwendig bleken per kaak € 71,64
E98 ** Materialen voor thuisbleken Kostprijs
E40 Directe pulpa-overkapping € 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,46
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,92
E44 Verwijderen spalk € 5,73
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,46
E31 Snij-/hoektand € 114,62
E32 Premolaar € 160,47
E33 Molaar € 206,32
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 22,92
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 80,24
E37 Kijkoperatie € 68,77
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 77,37
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 57,31

VIII Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 68,77
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 131,82
R10 * Drievlaks composiet inlay € 171,94
R11 * Eenvlaksinlay € 103,16
R12 * Tweevlaksinlay € 160,47
R13 * Drievlaksinlay € 229,25
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 28,66
R24 * Kroon € 252,17
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 68,77
R29 * Confectiekroon € 51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal € 57,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 57,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 114,62
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 171,94
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 85,97
R46 * Brugverankering, per anker € 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143,28
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 28,66
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 28,66
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 114,62
R61 * Plakbrug met preparatie € 1671,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,92
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63,04
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34,94
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,92
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,92
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28,66
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * ** Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 68,77
R79 * ** Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 114,62
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 28,66
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11,46
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Info tandarts

IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

a. Kaakgewrichtsklachten
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63,04
G61 Instructie spieroefeningen € 57,31
G62 * Occlusale spalk € 154,74
G63 * Repositiespalk € 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28,66
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 315,22
G66 Biofeedbacktherapie € 51,58
G67 Behandeling triggerpoint € 63,04
G68 * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 45,85
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 57,31
G69 * Opbeetplaat € 63,04
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Niet-standaard beetregistratie € 85,97
G11 Scharnierasbepaling € 85,97
G12 Centrale relatiebepaling € 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515,81
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling € 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal € 57,31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 286,55
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 45,85
G72 Controlebezoek MRA € 28,66

X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,92
H26 Hechten weke delen € 63,04
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 57,31
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,19
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 57,31
H33 Hemisectie of a molar € 68,77
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 51,58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,39
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 91,70
H44 Primaire antrumsluiting € 63,04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 80,24
H60 Marsupialisatie € 80,24
H65 Primaire sluiting € 154,74
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183,40

XI Kunstgebitten (P)

.
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28,66
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 85,97
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 171,94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 63,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,19
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 234,98
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 320,95
P31 * Wortelkap met stift € 143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 85,97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 57,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,33
P45 * Noodkunstgebit € 114,62
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 171,94
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 229,25
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 372,53
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28,66
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 63,04
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,39
P27 Reoccluderen € 57,31
P28 Naregistratie en remounten € 57,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85,97
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,39
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45,85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 40,12
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,12
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 85,97
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 57,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 85,97
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 160,47
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,19
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 45,85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,12
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,12
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 85,97
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 57,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 85,97
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,19
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 45,85
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 45,85
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 45,85

XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166,21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30,95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 60,18
T42 Consult parodontale nazorg € 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg € 154,17
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 151,88
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 166,21
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 186,27
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 286,56
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 343,87
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 57,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 149,01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 71,64
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T80 Tandvleestransplantaat € 123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 100,30
T82 Tandvleescorrectie, per element € 54,45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 143,28
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 343,87
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 114,82
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 186,27
T87 Kroonverlenging per element € 186,27
T88 Kroonverlenging per sextant € 343,87
T89 Directe postoperatieve zorg, kort € 57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17
T91 Pocketregistratie € 34,39
T92 Parodontiumregistratie € 68,77
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces € 77,37
T57 * Toepassing lokaal medicament € 61,90
T95 * (Draad)Spalk € 22,92
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 57,31

XIII Implantaten (J)

.
J97 Overheadkosten implantaten € 171,85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97,25
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 63,56
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 97,79
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,00
J03 * Proefopstelling € 132,01
b. I Pre-implantologische chirurgie
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,56
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234,69
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146,68
J11 Prepareren donorplaats € 132,01
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 141,79
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 68,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,34
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 83,12
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80,12
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 127,12
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 58,67
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 223,44
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77,29
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 108,40
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 73,34
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 23,56
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 42,42
J27 Vervangen implantaat € 223,44
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161,35
d. Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 102,68
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 47,13
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 112,45
J33 Kosten implantaat € 314,04
e. Mesostructuur
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 151,57
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 34,23
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 200,46
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 63,56
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,45
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Boven- en onder klikgebit € 503,60
J51 * Onder-klikgebit € 327,58
J52 * Boven-klikgebit € 327,58
J53 * Omvorming klikgebit € 97,79
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127,12
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 146,68
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107,56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132,01
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88,01
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 136,90
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171,13
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195,57
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 220,02
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 53,78
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102,68
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127,12
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 151,57
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 497,73

XIV Uurtarieven (U)

U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten €13,05
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten €15,06
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten €15,06
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP €180,95

XV Abonnementen (Z)M

Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7,45
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 15,47
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 22,92
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11,46
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 18,91
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6,30

* Dit tarief is excl. techniekkosten ** Dit tarief is excl. 21% BTW