Zorgverzekering Tandarts in Amsterdam

De tandartspraktijken in Amsterdam werken volgens de vaste tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn bepaald. De tandartskosten zijn landelijk vastgesteld in opdracht van de Nederlandse overheid en zijn daarom voor iedere praktijk gelijk. Niet alle tandartskosten zitten in de basisverzekering van uw zorgverzekeraar en daarom kunt u een aanvullende tandartsverzekering afsluiten.

Vergoeding van de tandarts in het basispakket

Tandartskosten worden vanuit de basisverzekering alleen vergoed bij jongeren onder de 18 of wanneer er sprake is van een bijzondere tandheelkundige behandeling.

Kinderen tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn vanuit de basisverzekering verzekerd voor bijna alle tandartskosten. Hierbij kunt u denken aan behandelingen als:

  • Periodieke tandartscontrole
  • Gebitsreiniging
  • Uitvoeren fluoridebehandelingen
  • Maken van röntgenfoto’s
  • Plaatsen van vullingen of sealants
  • Uitvoeren wortelkanaalbehandeling

Orthodontie voor kinderen zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraar. Voor orthodontiebehandelingen kan daarom bij de ouders een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Volwassenen vanaf 18 jaar

Voor volwassenen vallen de tandheelkundige behandelingen meestal buiten het basispakket. U dient de kosten dan zelf te betalen of een tandartsverzekering af te sluiten. De kosten worden uit de basisverzekering vergoed bij:

  • Zeer ernstige aandoeningen van het tand-kaak-mondstelsel.
  • Chirurgische tandheelkundige hulp door de kaakchirurg.
  • Röntgenonderzoek voor chirurgische tandheelkundige hulp.
  • Het vervaardigen en plaatsen

Vaak heeft u wel vooraf toestemming nodig van de zorgverzekeraar om voor een vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen. Wij adviseren daarom altijd om voorafgaand aan de tandheelkundige behandeling navraag te doen bij uw verzekeraar.

Tandartstarieven

Jaarlijks worden de tandartstarieven opnieuw vastgesteld door de Nederlandse overheid. Hierdoor zijn de kosten per tandartspraktijk gelijk. Toch kan het gebeuren dat een tandartsbehandeling bij de ene praktijk net iets goedkoper of duurder is dan bij de ander. Dit is afhankelijk van de handelingen die de tandarts doet om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

Wanneer u een uitgebreide behandeling ondergaat, maakt de tandarts altijd een offerte voor u. Bij behandelingen boven de € 250,- is de tandarts namelijk wettelijk verplicht om een offerte te geven. Wanneer u het bedrag van de offerte te hoog vindt of als u denkt dat niet alle onderdelen noodzakelijk zijn, kunt u eenvoudig een second opinion aanvragen bij een andere tandartspraktijk in Amsterdam. U kunt de tarieven hier inzien. 

Tandartsverzekering bij ongevallen

Wanneer u een ongeluk heeft gehad, kan tandheelkundige zorg noodzakelijk zijn. In de meeste gevallen vergoedt uw zorgverzekeraar deze kosten niet vanuit de basisverzekering. Dit is echter wel afhankelijk van de ernst van de zorg die u nodig heeft. Is de behandeling uit te voeren door uw tandarts, dan worden de kosten vaak niet vergoed en kunt u uw aanvullende tandartsverzekering aanvullen.

Als uw zorgvraag complexer is en een behandeling bij de kaakchirurg nodig is, worden de kosten soms vanuit de basisverzekering vergoed. Om hier zeker van te zijn, stemt u dit voorafgaand aan de behandeling af met uw zorgverzekeraar.

Aanvullende zorgverzekering voor de tandarts

Voor meer informatie over een aanvullende zorgverzekering voor tandheelkundige behandelingen, adviseren wij u om de website van De Consumentenbond te raadplegen.

Afspraak maken

Maak een afspraak bij een tandarts in Amsterdam voor uw tandheelkundige behandeling. Bekijk de volgende tandartspraktijken en vind de dichtstbijzijnde praktijk.