I Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 21,78
C13 Probleemgericht consult € 21,78
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 103,16
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 57,31
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 45,85
C85 Weekendbehandeling € 21,78
C86 Avondbehandeling € 21,78
C87 Nachtbehandeling € 21,78