IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

a. Kaakgewrichtsklachten
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63,04
G61 Instructie spieroefeningen € 57,31
G62 * Occlusale spalk € 154,74
G63 * Repositiespalk € 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28,66
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 315,22
G66 Biofeedbacktherapie € 51,58
G67 Behandeling triggerpoint € 63,04
G68 * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 45,85
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 57,31
G69 * Opbeetplaat € 63,04
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Niet-standaard beetregistratie € 85,97
G11 Scharnierasbepaling € 85,97
G12 Centrale relatiebepaling € 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515,81
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling € 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal € 57,31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 286,55
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 45,85
G72 Controlebezoek MRA € 28,66