VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 31,52
b. Wortelkanaalbehandeling
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45,85
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240,71
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,33
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 17,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 45,85
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28,66
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 51,58
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 42,94
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 45,85
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28,66
E90 ** Inwendig bleken, eerste zitting € 45,85
E95 ** Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,19
E97 * ** Uitwendig bleken per kaak € 71,64
E98 ** Materialen voor thuisbleken Kostprijs
E40 Directe pulpa-overkapping € 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,46
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,92
E44 Verwijderen spalk € 5,73
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,46
E31 Snij-/hoektand € 114,62
E32 Premolaar € 160,47
E33 Molaar € 206,32
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 22,92
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 80,24
E37 Kijkoperatie € 68,77
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 77,37
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 57,31