XIII Implantaten (J)

.
J97 Overheadkosten implantaten € 171,85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97,25
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 63,56
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 97,79
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,00
J03 * Proefopstelling € 132,01
b. I Pre-implantologische chirurgie
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,56
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234,69
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146,68
J11 Prepareren donorplaats € 132,01
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 141,79
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 68,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,34
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 83,12
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80,12
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 127,12
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 58,67
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 223,44
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77,29
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 108,40
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 73,34
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 23,56
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 42,42
J27 Vervangen implantaat € 223,44
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161,35
d. Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 102,68
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 47,13
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 112,45
J33 Kosten implantaat € 314,04
e. Mesostructuur
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 151,57
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 34,23
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 200,46
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 63,56
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,45
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Boven- en onder klikgebit € 503,60
J51 * Onder-klikgebit € 327,58
J52 * Boven-klikgebit € 327,58
J53 * Omvorming klikgebit € 97,79
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127,12
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 146,68
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107,56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132,01
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88,01
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 136,90
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171,13
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195,57
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 220,02
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 53,78
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102,68
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127,12
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 151,57
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 497,73